Brede ontwikkeling

We streven ernaar het beste uit onze leerlingen te halen wat betreft taal en rekenen, maar besteden ook aandacht aan hun brede ontwikkeling. Een kind ontwikkelt zich in zijn totaliteit en die ontwikkeling is niet alleen gericht op ‘het leren/de kennis’. Daarom is er een groot aanbod op het gebied van kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap en techniek.

Kunstzinnige vorming

De school kent een lange traditie van weeksluitingen op vrijdagmiddag, waarin afwisselend toneel, dans, muziek en poëzie aan bod komen. Zo leren kinderen om zich creatief uit te drukken, maar ook om binnen de vertrouwde schoolomgeving voor een grote groep op te treden.

In de groepen wordt er veel aandacht besteed aan beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen, textiele werkvormen). Daarnaast is er een paar keer per jaar een expressiecircuit, waarin - met de onmisbare hulp van ouders - leerlingen een aantal weken achter elkaar met een bepaalde techniek bezig zijn.

Lees meer...

Wetenschap en techniek

In groep 1-8 krijgt het onderdeel wetenschap en techniek extra aandacht. Techniek sluit aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen, en daarnaast heeft onze maatschappij grote behoefte aan technisch geschoolde mensen.

Lees meer...

Wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie komen onder andere aspecten aan de orde van aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Naast de lesmethodes wordt er op school veel gewerkt in projectvorm, individueel en per groep. Een keer per jaar is er een schoolproject, waarin gedurende een paar weken alles draait om een specifiek onderwerp.

Lees meer...