Kunstzinnige vorming

Omdat er op school veel dramatische werkvormen worden ingezet zijn we bezig met een leerlijn Theater van Cultura. In alle groepen worden jaarlijks zes lessen verzorgd door een dramadocent. Daarnaast zijn er drie trainingen per jaar voor de leerkracht. Leerlingen bezoeken ook toneelvoorstellingen, of er worden - met name in de kleutergroepen - voorstellingen op school gegeven.

In de kleutergroepen besteden we veel aandacht aan zingen, instrumenten bespelen, luisteren naar muziek, dansen, ritme en maat. In alle groepen is er aandacht voor zang en luisteren naar muziek.
Groep 5 tot en met 8 krijgt in het kader van de leerlijn Muziek in de klas (MIK) van Cultura les van een vakdocent muziek, die tegelijkertijd de groepsleerkrachten coacht. In het begin geeft de vakdocent de meerderheid van de muzieklessen, gaandeweg gaat de groepsleerkracht steeds meer lessen verzorgen.

Beeldende vorming vinden wij ook belangrijk. In de kleutergroepen wordt dagelijks aan deze onderdelen aandacht besteed, in de hogere groepen een of meer keer per week.

We streven ernaar dat alle groepen minstens een keer per jaar een museum van de Hoge Veluwe bezoeken (de school heeft een abonnement), en ook worden Villa Vleermuis en de Kijkdoos regelmatig bezocht.

Als het thema van een groepsproject of schoolproject zich ervoor leent, wordt er ook ruim aandacht besteed aan de kunstzinnige aspecten van dat thema.