Missie en visie: dit zijn wij

De St. Alexanderschool biedt kinderen alle kansen om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen en te floreren. Dat doen we met ambitieus onderwijs, door te bouwen aan een stevige basis en door in te zetten op brede ontwikkeling. Zo bereiden we kinderen voor op hun toekomst.  

Samen met ouders, collega’s en andere betrokkenen zorgen we voor een veilige en open sfeer in onze school. We gaan met elkaar in gesprek en bieden ruimte voor initiatief en eigenaarschap. De katholieke identiteit is daarbij onze inspiratiebron.  

De kernwaarden: hier herken je ons aan

 

Brede ontwikkeling

Wij ondersteunen kinderen bij de brede ontwikkeling: cognitief, creatief, sociaal-emotioneel, zintuiglijk en motorisch. Zo leggen we een stevige basis voor hun toekomst als wereldburger. Ze weten wie ze zijn en hoe ze zich verhouden tot anderen. 

Kwaliteit 

Wij stimuleren dat iedereen zijn kwaliteiten en expertise kan inzetten. Dat doen we door te vertrouwen op vakmanschap en door autonomie te geven, zonder de verbinding met onze opdracht en elkaar te verliezen. We werken vanuit duidelijke afspraken en doelen.   

Sfeer 

We vinden het belangrijk dat onze school een veilige omgeving is voor onze leerlingen en medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar we met plezier samenwerken. Want met plezier naar school gaan is de basis om tot leren te komen.  

 

Visie op lesgeven

We werken tijdens de klassikale lessen via het Expliciet Directe Instructie model (EDI-model)  en bieden verschillende leerstrategieën aan. Tijdens de lessen maken we gebruik van meerdere werkvormen om onze doelen te behalen, en houden rekening met verschillen in niveau en tempo van leerlingen. In ons activiteitenaanbod en instructie werken we planmatig aan de vanuit de leerlijn opgestelde doelen. We werken doelgericht.

We zorgen voor een veilige (leer)omgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. De leerkracht zorgt voor een goede organisatie en klassenmanagement en werkt actief aan een goede relatie met kinderen, ouders en collega's. 

Identiteit

De katholieke identiteit is de inspiratiebron van de scholen van SKOVV, werkend vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Toewijding  en Avontuur.
Deze identiteit en onze visie op levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met de ander en de omgeving en ontwikkeling sociale vaardigheden), actief burgerschap en sociale cohesie.

We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Onze school besteedt specifiek aandacht aan de christelijke feesten.