Onze school

Halverwege de jaren '50 van de vorige eeuw vatten een aantal katholieke Bennekommers het idee op om een school op te richten, zodat hun kinderen in Bennekom katholiek onderwijs konden volgen.
Op 20 mei 1959 werd de Stichting ter bevordering van het R.K.onderwijs te Bennekom opgericht.
In 1960 kon er een stuk grond aan de Acacialaan worden gekocht, en op de laatste dag van augustus 1963 kon de St. Alexanderschool geopend worden. 
Op 1 januari 2003 sloot de stichting zich aan bij de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei.

Terwijl er in het begin zorgen waren om het aantal leerlingen, is de school in de loop der jaren flink gegroeid en mag zich nu verheugen in een grote belangstelling.

Lees meer over de geschiedenis van de school

Onze naam

Bij de oprichting van de school heeft het bestuur gezocht naar een naam die ook iets te maken had met de geschiedenis van Bennekom. De kerk in het centrum van Bennekom - nu Nederlands Hervormd, maar van oorsprong Katholiek - is in de 11e eeuw vernoemd naar de jonge martelaar Alexander, gestorven in 161 te Rome. Het is de enige kerk in Nederland die naar deze heilige is vernoemd. 

Ons logo

Ons logo is ontworpen door Emile van der Ven, die bijna 30 jaar directeur van de school is geweest, en drukt uit 'Het kind staat in het midden' .