Wereldoriëntatie

Op 3 februari 1970 kopte de Edese Courant: "Primeur in de gemeente Ede. St. Alexanderschool gestart met projectonderwijs". In die tijd was projectonderwijs zeer vooruitstrevend en de Alexanderschool was in de gemeente Ede waarschijnlijk de eerste die hiermee startte. Kerngedachte bij het projectonderwijs was dat het leren van kinderen niet meer onderverdeeld was in verschillende (van elkaar gescheiden) vakken zoals rekenen, taal en schrijven, maar dat in projecten al deze vakken aan bod komen. “Want de wereld doet zich immers niet voor in vakken, maar als een totaliteit”, aldus Konst in het artikel. 

Vijftig jaar later spelen projecten nog steeds een belangrijke rol op onze school.

Kleuters

Bij de kleuters wordt het hele jaar door gewerkt met thema's, waarbij allerlei vaardigheden aan bod komen. Vaste thema's zijn de seizoenen en feesten zoals Pasen, Sinterklaas, Kerstmis. Verder kunnen de leerkrachten een thema aandragen, maar vaak komt het onderwerp vanuit de leerlingen zelf.
Er wordt gebruik gemaakt van het aanbod van de Kleuteruniversiteit, maar ook van materialen die de kinderen thuis hebben. Als er een ouder is die iets afweet van het thema, dan wordt die kennis graag gebruikt.

Als het weer het toelaat gaan de kleuters een ochtend in de week naar het vlakbij gelegen bos. Daar komen alle leerdoelen aan bod: ontdekken, onderzoeken, ervaren. Wat zit er in de grond? Hoe gaan we deze zware tak optillen? Wat zien we daar in de struiken?

Individuele en groepsprojecten

Vanaf groep 5 werken leerlingen aan individuele projecten: het kind kiest een onderwerp waarin het geïnteresseerd is, verzamelt daar zelf informatie over (door middel van lezen, kijken, interviews enz.), en maakt daar een verslag van. Het kind werkt op zijn of haar eigen niveau. In het begin zijn de onderwerpen eenvoudig (bijvoorbeeld een huisdier); gaandeweg worden er meer eisen gesteld.

Bij een groepsproject werkt de hele groep aan een thema. Sommige onderwerpen komen in een bepaalde groep elk jaar terug (bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog in groep 8, de Romeinen in groep 7), andere worden aangedragen door leerlingen.

Schoolprojecten

Jaarlijks is de hele school 2 á 3 weken aan het werk rondom een specifiek thema. De onderwerpen worden afwisselend gekozen uit de verschillende vakgebieden, zodat een leerling in de schoollopbaan met alle vakgebieden in aanraking komt. Onderwerpen van de voorgaande jaren zijn bijvoorbeeld geweest Kunst, Sprookjes, Nederland, Natuur, Techniek, Voedsel, Geschiedenis, Landen en Volken. Bij een project zoals Geschiedenis of Landen en Volken kiest iedere groep een tijdperk of land waarin ze zich gaan verdiepen, bij andere projecten wordt een aspect van het thema dat past bij de leeftijd van de leerlingen gekozen.
Er wordt altijd gestart met een bijzondere opening. Vervolgens wordt het onderwerp uitgewerkt met gastlessen, uitstapjes, museumbezoeken, werkstukken en voordrachten. Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling of optreden.

Bij de schoolprojecten doen wij een beroep op de kennis en vaardigheden van ouders: vooraf kunnen zij meedenken over de invulling van het project, en tijdens een project helpen ouders op allerlei manieren mee.