Tussenschoolse opvang (TSO)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen tussen de middag overblijven op school. 

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door een overblijfcoördinator in dienst van de school en betaalde vrijwilligers.

Wij verwachten in het schooljaar 2020/2021 te gaan werken met andere schooltijden. Dit  zal ook gevolgen hebben voor de invulling van de tussenschoolse opvang. Wat die gevolgen zijn is op dit moment nog niet bekend.

Regels overblijven

Voor de overblijfkinderen uit groep 1 t/m 4 kunt u aan de leerkracht doorgeven dat uw kind overblijft. Voor de oudere kinderen kunt u zelf hierover iets afspreken met uw kind of met de overblijfcoördinator.
Als kinderen niet overblijven op een dag dat ze dat normaal gesproken wel zouden doen, dan willen wij graag dat ze afgemeld worden.

De overblijfkosten zijn per kind € 2,00 per keer. Aan het eind van de maand krijgt u hiervoor een nota.

Kinderen nemen hun brood, drinken en fruit mee. Wilt u het eten of drinken in een goed sluitende beker en trommel, voorzien van naam, doen? Thee wordt op school verstrekt, evenals heet water voor bijvoorbeeld soep.