Ouderraad

Want school is meer...

Sinterklaas, Kerstmis, Alexanderdag, het schoolreisje. Elk jaar weer willen we de kinderen van onze school verrassen met onvergetelijke festiviteiten en spannende activiteiten. De school is immers meer dan leren alleen!

De ouderraad zorgt er samen met het onderwijsteam voor dat al die hierboven genoemde activiteiten ook echt van de grond komen. Voor elke activiteit wordt een werkgroep in het leven geroepen. Daarin zitten leden van de ouderraad en het onderwijsteam.
Een werkgroep regelt een activiteit van begin tot eind. Dat is een behoorlijke uitdaging. Maar het is vooral leuk en gezellig om samen met andere ouders en leerkrachten de schouders eronder te zetten en met elkaar een onvergetelijke dag voor de kinderen in elkaar te draaien.
Hoe leuk dat ook is, het kost ook veel tijd! Daarom vraagt de ouderraad regelmatig ouders om een handje te helpen. Zonder die hulp zou het erg moeilijk zijn om de activiteiten tot een succes te maken.

Wat doet de ouderraad nog meer?

Naast het organiseren van activiteiten heeft de ouderraad nog enkele taken. Zo is de ouderraad verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdrage. Via deze bijdrage betalen ouders mee aan de extra activiteiten die de school organiseert voor hun kind(eren). De begroting van de ouderraad wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Daarnaast is de ouderraad betrokken bij de organisatie van thema-avonden.

Naast dit alles is de ouderraad een klankbord voor ouders. Ze vangt ideeën en klachten op van ouders en bespreekt deze met het onderwijsteam of met de medezeggenschapsraad. De ouderraad heeft veel contact met het onderwijsteam en komt ongeveer 7-8 maal per jaar bijeen. Die bijeenkomsten worden altijd bijgewoond door de directeur, maar ook in de ‘wandelgangen’ overleggen ouderraadsleden vaak met teamleden over lopende activiteiten.

Meedoen?

De ouderraad kan ieders hulp goed gebruiken: structureel of ad hoc. Omdat leden voor slechts drie jaar zitting in de raad hebben, vertrekken elk jaar leden van de ouderraad. Er zijn dus elk jaar nieuwe leden nodig. Mogelijk past het je beter incidenteel bij te springen. Ook dat horen we graag van je. Zoals gemeld: bij verschillende activiteiten is een extra handje welkom.
Wil je meer weten of wil je meehelpen met een activiteit? Neem dan contact op met één van de leden van de ouderraad: Monique, Niels, Marion, Tim, Marlies, Bram, Susanne of Marieke!

Begroting ouderraad

De ouderraad incasseert en beheert jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze inkomsten worden allerlei activiteiten betaald zoals Sinterklaas, schoolreis en kleuterfeest. Daarnaast worden deze gelden ook ingezet voor een aanbod op het terrein van o.a. cultuur, sport en tuin. Hiervoor stelt de ouderraad jaarlijks een begroting op. Indien u vragen heeft over deze begroting dan kunt u mailen naar or.sa@skovv.nl.

Contact

E-mailadres ouderraad: 
or.sa@skovv.nl