Medezeggenschap

De MR vergadert met een frequentie van ongeveer een keer per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. 
De MR-leden zijn vanzelfsprekend altijd bereid om uw vragen te beantwoorden. De namen en e-mailadressen van de MR-leden staan vermeld in deze schoolgids en op de schoolkalender.

Naast de eigen MR bestaat binnen de SKOVV ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die de belangen van alle SKOVV scholen tezamen behartigt. De algemeen directeur is als bestuurder gesprekspartner van de GMR.

Contact

De MR-leden zijn vanzelfsprekend altijd bereid om uw vragen te beantwoorden. Inbreng vanuit het schoolteam en vanuit de ouders wordt zeer gewaardeerd. De namen en e-mailadressen van de MR-leden staan vermeld in de schoolkalender.

Het algemene e-mailadres van de MR is mr.sa@skovv.nl

Notulen MR

Jaarverslag MR