Leerlingenzorg

Ondersteuning

Ieder kind moet zich zo breed mogelijk kunnen ontplooien in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Wij besteden daarom ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

De meeste kinderen volgen het reguliere programma met de groep. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning.
Dat kan op verschillende manieren binnen de school. Wij bieden het volgende:

  • Remedial teaching (RT): Een remedial teacher geeft extra ondersteuning aan kinderen met leerproblemen. Tijdens de bijeenkomsten RT, individueel of in kleine groepjes,  oefent het kind de lesstof die het niet goed beheerst.
  • Klassenverkleining: een leerkracht werkt met kleine groepjes kinderen aan o.a. lezen, spellen en rekenen. Dit is voor kinderen die geen RT nodig hebben, maar wel wat extra aandacht kunnen gebruiken.
  • Plusgroep: Kinderen die bovengemiddeld presteren werken aan uitdagende opdrachten in groepsverband.
  • Motorische remedial teaching (MRT): Kinderen met motorische problemen krijgen bewegingslessen van onze vakleerkracht gymnastiek.

Bovendien is er nog de Bovenschoolse plusgroep: Begaafde leerlingen vanaf groep 5 van alle SKOVV scholen krijgen één dag in de week een specifiek onderwijsaanbod dat aansluit bij hun intellectuele mogelijkheden en interesses. Er is ook een Ouderfolder Bovenschoolse Plusgroep.

Zorgteam

Als mocht blijken dat er voor uw kind extra begeleiding nodig is, dan wordt dit door de groepsleerkracht en de intern begeleider besproken. Die begeleiding kan nodig zijn om hulp te bieden bij een leerprobleem, maar ook om kinderen te leren taakgericht te werken of sociaal sterker te maken.
Samen met de remedial teacher wordt een handelingsplan opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke manier hulp geboden gaat worden. Als uw kind extra begeleiding krijgt van de remedial teacher wordt u daar natuurlijk van op de hoogte gesteld. Als blijkt dat – ondanks alle extra zorg – meer deskundigheid nodig is, dan kunnen wij een beroep doen op een aantal instanties. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de schoolgids.

Samenstelling zorgteam, met werktijden:

Floor Kamps Intern Begeleider dinsdag, donderdag en vrijdag
José Steenvoorden Remedial Teacher dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend
Mariëtte Haver
Ondersteuning hoogbegaafdheid dinsdag, woensdag en donderdag
Karin Zweekhorst Klassenverkleinster maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag