Uitgangspunten

 

Uitgangspunt bij ons onderwijs is dat kinderen van elkaar verschillen en dat ieder kind bijzonder is. 
We willen de kinderen graag het volgende meegeven:
  • zorg voor de ander/aandacht voor elkaar
  • respect voor elkaar
  • zelfstandigheid
  • zelfredzaamheid
  • keuzes leren maken
  • open staan voor de wereld om je heen
  • zorg voor de natuur
 
 

Kenmerkend voor de school is het open karakter. We vinden dat de zorg voor het kind een gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders is, en dat we hier dus samen aan moeten werken. Daarom vinden we de open communicatie met ouders op dat gebied van essentieel belang.
Dit kan gaan over de vorderingen van een kind, maar we willen ouders ook graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Natuurlijk horen we ook graag de ervaringen van ouders.
Tijdens 10-minuten avonden (drie keer per jaar) bespreken we vorderingen van het kind. Tussentijds is er altijd gelegenheid om met de leerkracht te overleggen. Daarvoor kunt u het beste even een afspraak maken.

Iedere vier jaar wordt er een schoolplan gemaakt, waarin het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs wordt beschreven. Dit schoolplan ligt ter inzage op school.
Voor algemene vragen kunt u terecht bij de directie.