Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de St. Alexanderschool bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten. Zij bespreken periodiek in de MR-vergaderingen beleidsmatige zaken met het schoolbestuur, zoals de schoolbegroting. De MR heeft bij sommige onderwerpen adviesrecht en bij sommige onderwerpen instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR elk gewenst onderwerp bespreken met het schoolbestuur. Ouders en leerkrachten kunnen onderwerpen aandragen voor een MR-vergadering. De MR beoordeelt welke onderwerpen hiervoor geschikt zijn. Meer info over het mandaat van de MR leest u haar statuut.

Contact met de MR kan door een bericht te sturen naar email adres mr.sa@skovv.nl  of door een MR-lid aan te spreken. Hieronder staat de huidige samenstelling van de MR:

Neeltje Holland (voorzitter MR, ouder)
Floor Kamps (secretaris MR, leerkracht)
Ellen Laan (GMR lid, leerkracht)
Karin van der Linde (leerkracht)
Marieke van der Leen (ouder)
Rico Tönis (ouder)

Het MR-vergaderschema voor dit schooljaar is als volgt: 27-8-2016, 3-10-2016, 8-2-2017, 12-4-2017 en 7-6-2017

De notulen van de MR-vergaderingen staan hieronder:

Notulen MR-vergaderingen

Notulen 7 december 2016
Notulen 25 oktober 2016
Notulen 31 augustus 2016

Jaarplanning 2016-2017

MR Jaarverslag 2015-2016
Notulen 16 juni 2016
Notulen 6 april 2016
Notulen 27 januari 2016
Notulen 7 december 2015
Notulen 2 november 2015
Notulen 16 september 2015