Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de St. Alexanderschool bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten. Zij bespreken periodiek in de MR-vergaderingen beleidsmatige zaken met het schoolbestuur, zoals de schoolbegroting. De MR heeft bij sommige onderwerpen adviesrecht en bij sommige onderwerpen instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR elk gewenst onderwerp bespreken met het schoolbestuur. Ouders en leerkrachten kunnen onderwerpen aandragen voor een MR-vergadering. De MR beoordeelt welke onderwerpen hiervoor geschikt zijn. Meer info over het mandaat van de MR leest u haar statuut.

Contact met de MR kan door een bericht te sturen naar email adres mr.sa@skovv.nl  of door een MR-lid aan te spreken. Hieronder staat de huidige samenstelling van de MR:

Koen Lijnkamp (voorzitter MR, ouder)
Mariëtte Haver (secretaris MR, leerkracht)
Mark van Iperen (ouder)
Marieke van der Leen (ouder)
Marjon Werkman (leerkracht)

 

De notulen van de MR-vergaderingen staan hieronder:

Notulen MR-vergaderingen

Verslag MR vergadering 1 oktober 2018
Verslag MR vergadering 4 juni 2018