ICT

ICT is binnen het huidige onderwijs niet meer weg te denken. We proberen de mogelijkheden die ICT ons biedt zo optimaal mogelijk te gebruiken.

   PCgroep in hal
In de groepen wordt gewerkt met digiborden Per groep zijn er meerdere computers beschikbaar

We maken gebruik van de nieuwste softwarepakketten om zo het onderwijs nog aantrekkelijker te maken.
De leerkrachten maken voor hun administratie gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Daarnaast proberen we kinderen te leren omgaan met de mogelijkheden die de computer ze biedt door ze bepaalde vaardigheden aan te leren. Kinderen maken hierbij regelmatig gebruik van het internet. We hebben er bewust voor gekozen om hier geen filter op te zetten. We stimuleren kinderen wel om bij het zoeken gebruik te maken van het programma Leerwereld.