Praktische informatie

Op deze pagina vindt u informatie over diverse onderwerpen, in de vorm van een pdf bestand. Deze verschijnt in een nieuw venster.
Onderwerpen met een asterisk (*) komen uit de schoolgids. De hele schoolgids vindt u hier.

A
Aanname leerling andere Bennekomse school*
Aansprakelijkheid school bij gymlessen

  BC


D


  EF


G
Gymtijden 2018-2019 

  H
Hoofdluisprotocol*


IJ


  K
Klachtenregeling SKOVV

L


M
Mediaprotocol SKOVV
Meldcode huiselijk geweld

  N


O


P
Passend Onderwijs
Pestbeleid
Plusgroep Bovenschools

  R
Rijprotocol*
Rapport samenwerkingsverband


S
Schooltijden en lestijden
Schoolondersteuningsprofiel
Schoolvakanties 2018-2019
Schoolmaatschappelijk werker:
Léontien de Waal, tel. 06-44267460
Schoolverpleegkundige:

Marlies den Boer, tel. 06-2118717

T
Brochure TSO
Typecursus handleiding


  UV
Verlof onder schooltijd, regels*
Verlof onder schooltijd, formulier
Verlof: Brochure leerplicht
W

  XYZ