Buitenschoolse opvang (BSO)

Onze school werkt met het zogenaamde makelaarsmodel, wat inhoudt dat de buitenschoolse opvang wordt uitbesteed aan een professionele kinderopvangorganisatie, die de volledige eindverantwoordelijkheid voor de buitenschoolse opvang draagt.
Vanaf het schooljaar 2018/2019 verzorgt Kinderopvangcentrum de Speelboerderij de buitenschoolse opvang op de Alexanderschool.

De Speelboerderij

Opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

BSO Acacialaan is gevestigd in de Alexanderschool en heeft twee groepen: Het Dennenbos voor de onderbouw en Alexanderschool voor de bovenbouw. 
De onderbouw kinderen hebben een eigen ruimte die gezellig en uitdagend is ingericht. De bovenbouw wordt opgevangen in de aula van de school, waar voor hen speelgoed en spelmateriaal aanwezig is passend bij hun leeftijd. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van de buitenspeelmogelijkheden van de school.

Meer informatie: Website de Speelboerderij, locatie Acacialaan