Ouders

Kenmerkend voor de school is het open karakter. We vinden dat de zorg voor het kind een gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders is, en dat we hier dus samen aan moeten werken. Daarom vinden we de open communicatie met ouders op dat gebied van essentieel belang.
Dit kan gaan over de vorderingen van een kind, maar we willen ouders ook graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Natuurlijk horen we ook graag de ervaringen van ouders.

Ouders zijn ook op allerlei manieren actief binnen en rondom de school. Luizencontrole, beheer van het documentatiecentrum, begeleiding bij uitstapjes, uitleen van kleuterboeken, onderhoud van de tuin  - de hulp die ouders hierbij verlenen is ontontbeerlijk.

De school heeft ook een Ouderraad, die o.a. het team ondersteunt bij vieringen en feesten. Daarnaast kent de school ook klassenouders.