Op de St. Alexanderschool staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Dat komt ook tot uiting in ons logo: 'het kind staat in het midden'.

Wij vinden dat ieder kind moet zich kunnen ontplooien in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Deze ontwikkeling dient zo breed mogelijk te zijn. Dat betekent dat we werken aan de cognitieve, sociale, emotionele, kunstzinnige en motorische ontwikkeling van leerlingen.